02.06.2011 (czwartek) o godz.11.00 w bibliotece pedagogicznej w Myśliborzu odbędą się badania dotyczące aktywności ruchowej Studentów Uniwersytetu III Wieku. Badania oparte będą o kwestionariusz ankietowy oraz pomiary parametrów budowy ciała. Zapraszam wszystkich studentów do wzięcia udziału w badaniach, które przeprowadzi dr Katarzyna Górnik.