Wykład na  temat „STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI. KONKUBINAT W ŚWIETLE PRAWA” prowadziła adwokat KAROLINA OLSZEWSKA. Był to jeden z trudniejszych wykładów. Zadecydowały o tym liczne pojęcia , sytuacje i definicje zrozumiałe  w większości przez ludzi ze środowiska prawniczego. Już teraz wiemy, że przeciętny człowiek nie poradzi sobie w gąszczu przepisów. Niestety, nigdy nie wiadomo kiedy życie wymusi na nas uregulowanie stosunków majątkowych. Być może, będziemy musieli kiedyś pomyśleć o darowiznach, testamentach czy umowach użyczeń. Duże było zainteresowanie omawianymi tematami. Pani  Maria Boroń, nasza studentka, skorzystała z możliwości rozmowy z panią adwokat  aby skonsultować niejasności, które stały się jej udziałem.