Autorką galerii ,,Przemijanie ” jest Janina Topolska.