Dnia 09.05.2011 w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczny Senior” policjanci Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu mgr Mirosław Szczepaniak naczelnik Wydziału P i RD KPP, mgr Marcin Twardowski wspólnie z przedstawicielem Straży Pożarnej mgr Arturem Worochem przeprowadzili pogadankę ze słuchaczami MUTW na temat bezpieczeństwa ludzi w starszym wieku. Podczas bardzo ciekawie prowadzonej pogadanki słuchacze zapoznali się ze sposobami działania bezdusznych oszustów wykorzystujących ufność i niekiedy naiwność starszych ludzi do osiągnięcia swoich celów.

Prowadzący przedstawili jaką rolę odgrywa policja aby nie dochodziło do zagrożeń oraz jak może ustrzec starszych i często bezradnych ludzi, przed czyhającym na nich niebezpieczeństwem. Jak należy zachować się w przypadku, gdy staną się ofiara napaści.

Przypomnieli o podstawowych zasadach ruchu drogowego, między innymi jak się zachować by czuć się bezpiecznym jako pieszy. Przedstawili zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.