Twórczość Ireny Dowgielewiczowej- pisarki z Gorzowa” to temat wykładu

dr Ksymeny Filipowicz- Tokarskiej, wykładowcy literatury w Collegium Polonicum Viadrina i UAM w Poznaniu filia Słubice.

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem słuchali historii pisarki, która żyła i tworzyła w Gorzowie. Wykładowca w sposób bardzo ciekawy i przystępny przedstawiła nam fakty z życia pisarki, której twórczość, proza i poezja są jej autobiografią.

Irena Dowgielewiczowa należała do pokolenia Kolumbów (urodziła się 31.12.1917r).

Jej młodość związana z okresem wojny i okresem powojennym znalazła odbicie w jej twórczości, a my mogliśmy słuchając fragmentów jej wierszy i opowiadań cofnąć się w czasie. Każdy z nas zatopił się w swoich myślach i wspomnieniach, szczególnie gdy słuchaliśmy opowieści o jej prywatnym niezwykle pogmatwanym przez wojnę życiu osobistym. Wzruszyły nas wiersze pięknie recytowane przez panią dr.

Irena Dowgielewiczowa była kobietą niezwykle wrażliwą i skromną.

Zmarła 21.02. 1987r w swoim mieszkaniu w Gorzowie Wlkp.

 

Notatki ze szpitala”

Nie jestem dzielna

Proszę o mysią dziurę

Nie jestem ważna

ani cenna

wielka jest mądrość

nauczających pokory

Targuję się

o byle ziele

o wstawanie pochmurne

o pałeczkę błazna

o noc bezsenną

o kuchnię pełną pary

ale nie o to;

qualis artifex