Wykład z dnia 18.X. 2010 roku p.t. „Aktywność ruchowa sposobem na życie lub sposobem życia…” prowadzony przez dr hab. prof. US Danutę Umiastowską zainaugurował cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Wyjść z domu, cieszyć się życiem, podejmować nowe wyzwania, ruszać się – to przywilej nie tylko młodych.  Osoby w tzw. trzecim wieku też mają swoje prawa. Im również do prawidłowego funkcjonowania potrzebny jest kontakt z innymi. Takie mniej więcej przesłanie przekazała nam pani profesor, umacniając w nas przekonanie, że uczestnictwo w zajęciach proponowanych przez uniwersytet to mądry i trafny wybór.